Bivak

♪ Zaragoza, Zaragoza dat is de stad van m’n dromen ♪

♪ Zaragoza, Zaragoza waar nooit de winter zal komen ♪

♪ Je zult je hart verliezen in Zaragoza ♪

 

 

 

Benieuwd naar het bivakthema van dit jaar? Wij laten jullie graag nog even in spanning wachten! Dit wordt pas bekendgemaakt wanneer de bivakinschrijvingen zijn geopend!

 

Jij kan helemaal nog niet wachten??? Wij zouden ook al graag vertrekken!

 

 

 

* Opgelet: Het bivak telt 10 dagen, er worden geen uitzonderingen gemaakt ivm later toekomen op bivak of het kampterrein vroeger verlaten. Dit om praktische redenen.

PRAKTISCHE INFO

Bivakboekje: klik hier

Woensdag 11 juli 2018 vertrekken we op kamp richting Lokeren.

 

  • Tippers, tiptiens en aspiranten gaan ook dit jaar met de fiets. Het vertrekuur wordt later door jullie leiding meegedeeld.

 

Opgelet! Jullie bagage wordt op dinsdag 10 juli tussen 17u00 en 18u00 verwacht op het Neledal! De bagage zal met de vrachtwagen naar de kampplaats gebracht worden.

 

  • Speelclub en Kwiks gaan met de bus. Wij verwachten jullie op 11 juli om 14u00 aan de kerk.

 

Opgelet! Net zoals de oudere groepen worden jullie valiezen op 10 juli tussen 17u00 en 18u00 verwacht op het Neledal, zodanig dat deze met de camion naar de kampplaats gebracht kunnen worden. Op de bus is te weinig plaats voor al jullie valiezen!

 

  • De Prutskes verwachten we dan op zondag 15 juli en dit om 14u00. Het is de bedoeling dat de ouders hen naar de kampplaats brengen.

 

Indien er Prutskes zijn die geen vervoer hebben, laat dit dan tijdig aan de leiding weten zodat zij mee naar een oplossing kunnen zoeken.

Verkleedkledij per groep en extra benodigdheden:

 

PRUTSEN

 

 

SPEELCLUB

 

 

KWIKS

 

 

TIPPERS

 

 

TIPTIENS

 

 

ASPIRANTEN

Pastoriestraat 23, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Chiromeisjes KODB