Bivak

Bivak

Praktische info

Woensdag 11 juli 2018 vertrekken we op kamp richting Lokeren.

 

  • Tippers, tiptiens en aspiranten gaan ook dit jaar met de fiets. Het vertrekuur wordt later door jullie leiding meegedeeld.

 

Opgelet! Jullie bagage wordt op dinsdag 10 juli tussen 17u00 en 18u00 verwacht op het Neledal! De bagage zal met de vrachtwagen naar de kampplaats gebracht worden.

 

  • Speelclub en Kwiks gaan met de bus. Wij verwachten jullie op 11 juli om 14u00 aan de kerk.

 

Opgelet! Net zoals de oudere groepen worden jullie valiezen op 10 juli tussen 17u00 en 18u00 verwacht op het Neledal, zodanig dat deze met de camion naar de kampplaats gebracht kunnen worden. Op de bus is te weinig plaats voor al jullie valiezen!

 

  • De Prutskes verwachten we dan op zondag 15 juli en dit om 14u00. Het is de bedoeling dat de ouders hen naar de kampplaats brengen.

 

Indien er Prutskes zijn die geen vervoer hebben, laat dit dan tijdig aan de leiding weten zodat zij mee naar een oplossing kunnen zoeken.

Bivakboekje

Pastoriestraat 23, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Chiromeisjes KODB