Bivak

♪ Boeren eten boerenkool ♪

♪ En gaan naar de boerenschool ♪

♪ Ja, dat hoort er allemaal bij, oep de Kapelse wei! ♪

 

 

 

 

 

Inschrijven kan op zondag 22/4, 29/4 en 6/5 van 18 u tot 18.30 u.

 

Je kan het inschrijvingsformulier ook hier vinden.

 

 

* Opgelet: Het bivak telt 10 dagen, er worden geen uitzonderingen gemaakt ivm later toekomen op bivak of het kampterrein vroeger verlaten. Dit om praktische redenen.

 

 

Woensdag 11 juli 2018 vertrekken we op kamp richting Lokeren.

 

  • Tippers, tiptiens en aspiranten gaan ook dit jaar met de fiets. Het vertrekuur wordt later door jullie leiding meegedeeld.

 

Opgelet! Jullie bagage wordt op dinsdag 10 juli tussen 17u00 en 18u00 verwacht op het Neledal! De bagage zal met de vrachtwagen naar de kampplaats gebracht worden.

 

  • Speelclub en Kwiks gaan met de bus. Wij verwachten jullie op 11 juli om 14u00 aan de kerk.

 

Opgelet! Net zoals de oudere groepen worden jullie valiezen op 10 juli tussen 17u00 en 18u00 verwacht op het Neledal, zodanig dat deze met de camion naar de kampplaats gebracht kunnen worden. Op de bus is te weinig plaats voor al jullie valiezen!

 

  • De Prutskes verwachten we dan op zondag 15 juli en dit om 14u00. Het is de bedoeling dat de ouders hen naar de kampplaats brengen.

 

Indien er Prutskes zijn die geen vervoer hebben, laat dit dan tijdig aan de leiding weten zodat zij mee naar een oplossing kunnen zoeken.

Verkleedkledij per groep en extra benodigdheden:

 

PRUTSEN

  • Biggetjes

 

SPEELCLUB

  • Kippen

 

KWIKS

  • Wortels

 

 

TIPPERS

  • Boerinnen

 

TIPTIENS

  • Poetsvrouwen

 

ASPIRANTEN

  • Kokkinnen

Pastoriestraat 23, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Chiromeisjes KODB