Coronamaatregelen

Coronamaatregelen


De Chiro gaat voor iedereen door van 14u30 tot 18u00 (19u00 voor de 3 oudsten). 


Vanaf maandag 29 november zijn de volgende maatregelen voor het jeugdwerk van kracht:

- Overnachtingen zijn niet toegestaan in binnen- en buitenland.
- Organiseer zoveel mogelijk activiteiten buiten.
- Activiteiten binnen in groepen van max. 50 leden, exclusief begeleiding.
- In elke binnenruimte mag maar één groep tegelijk activiteiten doen. Groepen worden dus niet gemengd.
- Binnen geldt een algemene mondmaskerplicht vanaf 10 jaar.
- Weeg af hoe groot de ruimte is en hoeveel deelnemers er aanwezig zijn, en of dat dan veilig is.
- Verluchting en ventilatie van binnenruimtes blijven van groot belang.
- Hou in de mate van het mogelijke anderhalve meter afstand.
- Vermijd intensief fysiek contact.
- Basishygiëne blijft cruciaal. Was regelmatig je handen, nies en hoest in je elleboog, enz.
- Wie ziek is of in contact geweest is met iemand die ziek is, blijft thuis.


Voor meer informatie over de coronamaatregelen kan je terecht bij Chiro Nationaal